.

Jag har jobbat som violinist i 30 år.
Turnerat i Europa, Japan, USA och Kina.
Medverkat i skivinspelningar, film- och TV inspelningar.
Framträtt som solist, spelat i kammarensembler och i symfoniorkestrar.